Tarifes

SESSIÓ

Sessió de fisioteràpia / d’osteopatia 35 €

Entrenament indivual terapèutic 35 €

Fisioteràpia uroginecològica i obstètrica: 50 € (1a visita)

40 € (visita seguiment)

ALTRES

Sessió de nutrició 45 €

Grup pilates terapèutic 35 € mensuals
(1 hora a la setmana)