Tarifes

SESSIÓ

Sessió de fisioteràpia / d’osteopatia 40 €

Entrenament indivual terapèutic 40 €

Fisioteràpia uroginecològica i obstètrica: 65 € (1a visita)

50 € (visita seguiment)

ALTRES

Sessió de nutrició 70 € (1a visita) 50 € visita seguiment)

Grup pilates terapèutic 40 € mensuals
(1 hora a la setmana)